Služby a ceník

Zde uvádíme ceny nejčastěji vykonávaných zákroků. Prosíme, berte v potaz, že jsou některé položky stanoveny pouze orientačně a mohou být modifikovány v závislosti od stavu pacienta, spotřeby léků a zdravotnického materiálu; od náročnosti výkonů a jiných ne zcela předvídatelných okolností. U všech zákroků se snažíme stanovit předběžnou cenu pokud možno co nejpřesněji, s odchýlkou cca. +/- 10-procent. Akceptujeme hovotost a platební karty. Za plánované zákroky se platí předem; za akutní případy můžete být požádáni o složení zálohové platby.


vakcinace pes         

infekční nemoci psinka, parvovirosa, leptospirosa, hepatitida, vzteklina

                                                          600 - 800,- /-1000,- Kč (dle druhu vakcíny a rozsahu vakcinace)

pouze vzteklina                               500 - 900,- Kč (dle typu vakcíny - 1-roční vakcína, 3-roční vakcína)

vakcinace kočka

infekční nemoci kočičí herpes virus, panleukopenie, calicivirus, /+vzteklina      600 - 800,- Kč

pouze vzteklina                              500 - 900,- Kč (dle typu vakcíny - 1-roční vakcína, 3-roční vakcína)                                                              


králík infekční nemoci mor a myxomatosa (půlroční účinek)         400,- Kč

                                                                                                                                                                           

klinické vyšetření standardní (sběr anamnestických údajů, fyzikální vyšetření, plán diagnostiky, plán terapie, terapie                                                      450,- Kč

 

laboratorní vyšetření krve (s odběrem)               od  800,- Kč

odstranění klíštěte (spolu s konzultací, dezinfekcí, očistou prostředí po úkonu, 6-ti leté studium veteriny, které rozhodně nebylo zadarmo....naší ochotou a časem, který jsme Vám a Vašemu zvířeti věnovali                                                                                             250,- Kč

čipování (aplikace mikročipu) + mikročip             650,- Kč
vystavení mezinárodního petpassu                      650,- Kč
dohromady najednou                                             1200,- Kč

                                                                                                                                                                            krácení drápků                    150,- Kč

evakuace análních žláz       150,- Kč

sonografické vyšetření      600,- Kč

 

chirurgické zákroky:

sterilizace feny                                                6000 - 10000,- Kč

sterilizace kočky                                              2500 - 3000,- Kč

kastrace pes                                                     od 3500,- Kč

kastrace kocour                                                1500,- Kč (kompletní cena s antibiotiky a ochranným límcem)

stomatologie (ošetření zubů, dásní  a parodontu v celkové anestezii)      od 3500,- Kč (včetně anestezie)  


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

euthanasie v ordinaci pes malý (do 10 kg) - 
finální cena s medikamenty a materiálem               2500,- Kč   

                                                                                          

euthanasie v ordinaci pes střední (10 - 25 kg)        3500,- Kč

euthanasie v ordinaci pes velký (nad 25 kg)           4500,- Kč

Eutanazie v ordinaci kočka                                       2000,- Kč

Eutanazie v ordinaci - hlodavci                                 1000,-Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ošetření po pracovní době - všední den do 22:00            +400,- Kč, poté 500-2000,- Kč

Pohotovostní pˇˇříplatek sobota  12-19:00                             +500,- Kč, poté 500-2000,- Kč

Pohotovostní příplatek Neděle, svátky (00-24:00)            + 1500,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Při využití možnosti domácího ošetření (výjezd za pacientem) jsou k ceně veterinárního ošetření účtovány dva poplatky:

1.) poplatek za vyžádanou návštěvu mimo ordinace                   +500,- Kč

2.) dopravní poplatky (čas strávený řízením vozidla, veškeré dopravní náklady spojeny s údržbou a provozem silničního vozidla. Počítá se cena za cestu k pacientovi tam a zpět dohromady) :

město Čelákovice a blízké okolí do 10km                                                   +300,- Kč

                                                        10-20 km                                                +500,- Kč

                                                        20-40 km                                               +1000,- Kč

doprava po Středočeském kraji (nad 40km dle oblasti)                          +500 - 2000,- Kč

doprava do Prahy (dle oblasti)                                                                    +500-1500,- Kč

Pro orientační výpočet je stanovená částka 16kč / 1 km (cesta tam a zpátky).