Ceník

Klinické vyšetření  - základní analýza stavu

a problému pacienta                                                                      od 500,- Kč   

Klinická kontrola                                                                             od 300,- Kč

Konzultace veterinární sestry/asistenta                                         od 350,- Kč

Vakcinace psů / podle druhu vakcíny                                            od 800 - 1200,- Kč

Vakcinace koček / podle druhu vakcíny                                        od 800 - 1400,- Kč

Vakcinace králíků                                                                            od 500,- Kč

Čipování (komplet s aplikací čipu)                                                  od 700,- Kč

Vystavení mezinárodního Pet-pasu                                               od 700,- Kč

Vystavení receptu                                                                           od 60,-  Kč

Zkrácení drápků, toaleta análních žlázek                                      od á 200,- Kč

Stříhání psů v anestézii                                                                   od 800 - 1000,-Kč

Laboratorní vyšetření krve (s odběrem)                                               od 900,- Kč

Laboratorní vyšetření moči                                                                   od 300,- Kč

Laboratorní vyšetření trusu                                                                  od 400,- Kč

Sonografické vyšetření/diagnostika gravidity                                 
od 700,-Kč 

                                                                                                     Vyšetření v analgo-sedaci                                                                +450 Kč

Odstranění zubního kamene  (stomatologie a stomato--chirurgie  v celkové anestézii                                                                                  od 3000,- Kč

Kastrace kocour (včetně anestezie)                                                     od 1200,- Kč

Kastrace kočka                                                                                     od 2000,- Kč

Kastrace pes                                                                                         od 3500,- Kč

Kastrace fena                                                                                        od 6000 - 10000,- Kč


Dermatologicko-alergologická konzultace prodloužená...                     od 700,- Kč

Převaz                                                                                                   od 400,- Kč

Toaleta rány (bez anestézie, léčiv a dalších úkonů)                            od 450,- Kč

Toaleta kožních adnex /anebo zvukovodů                                  

od 300,- Kč

Injekce podkožní / nitrosvalová                                                          70,- Kč

Infuze (vedení, monitoring)                                                                   od 500,- Kč

Kanylace + i.v. kanyla                                                                            od 350,- Kč

Katetrizace samec                                                                                od 450,- Kč

Vedení porodu                                                                                      od 3000,- Kč

Císařský řez v celkové anestézii                                                          od 10.000,- Kč

Hospitalizace do 12 hodin                                                                    od 3000,- Kč

Hospitalizace do 24 hodin                                                                   od 4500,- Kč

Eutanázie v ordinaci

pes  do 10 kg  od 1500,-

pes 10 - 25 kg od 2500,- Kč

pes nad 25 kg od 3500,- Kč

kočka od 1500,- Kč

Eutanázie drobných zvířat a hlodavců                                                 od 750,- Kč

V mimo ordinačních hodinách může být účtován pohotovostní příplatek +1000,- Kč (nevztahuje se na objednané pacienty, u nichž již byla započata léčba)

Sobota  příplatek +500,- Kč

Neděle a státní svátky   příplatek +1000,- Kč.